Uniracers

Regulamin

Regulamin lig UniRacers


1 - Zapisy do ligi
1.1 Aby wziąć udział w danej lidze, kierowcy muszą każdorazowo (przy zapisach do każdej ligi / sezonu ligi) aplikować do ligi o nazwie UniRacers iRacing Community (LINK).
1.2 Kierowcy nie muszą spełniać minimalnych wymogów dotyczących aktualnej licencji na platformie iRacing - liga jest otwarta dla wszystkich, także początkujących kierowców.
1.3 Kierowcy muszą posiadać identyczną nazwę użytkownika Discord z nazwą profilu iRacing.2 - Format rozgrywek
2.1 Podstawowy
2.1.1 Prekwalifikacje trwające 350 min, wspólna jazda, brak limitu okrążeń. Zawodnicy zostaną podzieleni, zgodnie z uzyskanym czasem najlepszego okrążenia na grupy - finały A,B,C, itd. Liczebność grup będzie określana każdorazowo dla danej rundy, wedle uznania administracji ligi, mając na uwadze ilość uczestników w sesji prekwalifikacji, tor oraz liczebność danej klasy samochodu. Prekwalifikacje będą rozgrywane w poniedziałki poprzedzające daną rundę w godz. 16:00 - 21:50 CEST. Sesje prekwalifikacji będą rozgrywane w trybie "tournament" równolegle na kilku serwerach (LINK).
UWAGA: ZALECANE JEST DOŁĄCZANIE DO SESJI POPRZEZ STRONĘ WWW, NIE POPRZEZ UI.
Mechanizm iRacing pozwoli na przystąpienie tylko do 1 sesji (serwera). Do sesji można dołączać wielokrotnie. Każda z sesji pomieści jednorazowo 58 kierowców jednocześnie jeżdżących po torze. Dostęp do sesji prekwalifikacji będzie możliwy tylko dla członków ligi iR "UniRacers iRacing Community".
2.1.2 Administracja ligi rezerwuje sobie prawo do dopuszczenia zawodnika do rywalizacji w najniższym finale danej rundy w trakcie całego sezonu. Dopuszczenie zawodnika nie będzie miało wpływu na pierwotny podział na poszczególne finały i liczebność wyższych finałów wynikającą z wyników prekwalifikacji.
2.1.3 Struktura sesji finałowych prezentuje się w następujący sposób - Practice - 45 min., Qual - 30 min. (start wspólny), Wyścig - 45 min. (1 wymuszone tankowanie). Setup fixed.
2.2 Inny.
2.2.1 W wyjątkowych przypadkach może zostać zastosowany inny format.3 - Zasady w sesjach prekwalifikacji
3.1 Brak szybkiej naprawy.
3.2 Ustawienie scrutiny: permissive.
3.3 Warunki na torze zgodne ze standardowymi warunkami iRacing tj. temperatura: 78F, wilgotność: 55%, prędkość wiatru: 2MPH,  dynamiczne niebo wyłączone, częściowe zachmurzenie (partly cloudy), stan toru: 100%, leave marbles: wyłączone, pora dnia: morning.
3.4 Automatyczna dyskwalifikacja w wyniku działania standardowych mechanizmów iRacing obowiązujących w sesjach kwalifikacyjnych np. za nierespektowanie czarnych flag.
3.5 Zdyskwalifikowany uczestnik zostanie automatycznie przydzielony do najniższego finału.4 - Zasady w sesjach wyścigowych
4.1 Kwalifikacje i wyścig realizujemy w ramach kilku sesji (finał A, B, C, itd.). Każdy zawodnik ligi jest zobowiązany do dołączenia do właściwej sesji finałowej na podstawie przydziału publikowanego na Discord, co następi po rozegraniu prekwalifikacji. Finały będą rozgrywane we wtorki, zgodnie z harmonogramem ligi (LINK). Finał B oraz niższe finały będa rozgrywane symultanicznie, następnie będzie rozgrywany finał A.
4.2 Zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w finale B, uzyskują automatyczny akces do finału A.
4.3 Obowiązuje 1 szybka naprawa na wyścig.
4.4 Odjęcie 10 punktów  od wyniku rundy przy 14-ym incydencie, przejazd karny przez aleję serwisową nakładany przy 17 incydentach, przy 21 incydencie dyskwalifikacja z wyścigu.
4.5 Warunki na torze zgodne ze standardowymi warunkami iRacing tj. temperatura: 78F, wilgotność: 55%, prędkość wiatru: 2MPH, dynamiczne niebo włączone, częściowe zachmurzenie (partly cloudy), stan toru: 50% w każdym segmencie, leave marbles: włączone, pora dnia: morning.
4.6 Starty lotne.5 - Ogólne zasady lig
5.1 Każdy sezon ligi składać się będzie z 7 rund (rozgrywane zgodnie z harmonogramem opublikowanym na www.UniRacers.eu).
5.2 W lidze będzie obowiązywał setup fixed.
5.3 W ligach, w których będą dostępne klasy samochodów, a także w przypadku lig multiclass, samochód wybrany do pierwszej oficjalnej sesji innej niż trening danego kierowcy definiuje samochód na cały sezon. Nie jest dozwolona zmiana samochodu pomiędzy rundami. Zabroniona jest także zmiana samochodów / zmiana klasy pomiędzy sesjami prekwalifikacyjnymi, a wyścigowymi.
5.4 Kierowcy startujący w ligach UniRacers będą mieli realny wpływ na kształt poszczególnych sezonów (dobór samochodów / torów) - przed każdym nowym sezonem w oparciu o przygotowaną ankietę.6 - Punktacja w wyścigach i punkty specjalne
6.1 Struktura punktów, za miejsca uzyskane na mecie wyścigu, prezentuje się jak poniżej.

Pozycja Punkty za wyścig
P1 100
P2 92
P3 86
P4 82
P5 78
P6 74
P7 70
P8 66
P9 64
P10 62
P11 60
P12 58
P13 56
P14 54
P15 52
P16 50
P17 48
P18 46
P19 44
P20 42
P21 40
P22 38
P23 36
P24 34
P25 32
P26 30
P27 28
P28 26
P29 24
P30 22
P31 20
P32 18
P33 16
P34 14
P35 12
P36 10
P37 8
P38 6
P39 4
P40 2

6.2 Punkty bonusowe - miejsca 1, 2, 3 w kwalifikacjach (tylko finał A), to odpowiednio 6 pkt, 4 pkt, 2 pkt. Najlepszy czas okrążenia (tylko finał A) to 3 pkt.7 - Klasyfikacja generalna sezonu
Do klasyfikacji generalnej sezonu sumowane są punkty z 5 najlepszych rund danego kierowcy (najwięcej zdobytych punktów).


8 - Nagrody
8.1 Dla zwycięzców sezonu.
Po każdym sezonie, zwycięzcy (top 3, w każdej z klas aut) otrzymują nagrody rzeczowe (bass shakery, rękawiczki, mikrofon, button box - jedna nagroda dla każdego zwycięzcy, do wyboru).
8.2 Nagroda główna - losowana.
Każdy zawodnik, który weźmie udział w 5 z 7 rund, dojeżdżając w każdej z nich do mety (uwaga, nie można dostać czarnej flagi - jest to jednoznaczne z nieukończeniem danego wyścigu), zyskuje szansę na wygranie cennej nagrody głównej (do wyboru: Thrustmaster SF1000, pedały Girro Sim Pro XR, gogle Oculus Quest 2 128GB, obręcz Fanatec F1 Esports V2). Nagroda zostanie wylosowana przez elektroniczny system, podczas transmisji live na oficjalnym kanale Twitch (UniRacers TV), po zakończeniu ostatniej rundy sezonu.
8.3 UniRacers prześle potwierdzenie wygranej zwycięzcom, za pośrednictwem wiadomości w systemie iRacing.
8.4 W celu otrzymania nagrody, zwycięzca powinien przesłać UniRacers, w odpowiedzi
na wiadomość, o której mowa w ust. powyżej, swoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, wybrany paczkomat InPost, nie później niż 7 dni od wysłania prośby, na adres e-mail podany w wiadomości. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie nagroda przepada.
8.5 Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską (do wybranego paczkomatu InPost) i nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach.
8.6 Złamanie zakazów, o których mowa w punkcie 5.3 powyżej, skutkować będzie utratą prawa do nagrody (w przypadku nagrody głównej zostanie powtórzone losowanie, a w przypadku nagród dla zwycięzców sezonu, nagroda zostanie przekazana następnej osobie, w klasyfikacji generalnej danej klasy.
8.7 Jeśli w dniu wyboru nagrody (przez jednego ze zwycięzców) okaże się, że wybrana nagroda nie jest fizycznie dostępna na rynku, zwycięzca otrzyma propozycję alternatywnej nagrody (o właściwościach / cenie zbliżonych do nagrody pierwotnie wybranej).9 - Kary
9.1 UniRacers zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z rundy, a nawet całego sezonu, uczestnika, który z premedytacją prowokuje niebezpieczne sytuacje na torze lub nie przestrzega kultury osobistej podczas komunikacji głosowej w wyścigu, na oficjalnym serwerze Discord UniRacers, prywatnym streamie lub innych mediach.
9.2 Tzw. "brake dragging" jest zabroniony. Zawodnik przyłapany na jego stosowaniu zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie, lub nie zostanie do niej dopuszczony w przypadku stosowania w prekwalifikacjach.

Innymi słowy bądź miły na torze i poza nim - jesteśmy tu wszyscy dla przyjemności :)

Sponsor Ligi
© 2022 UniRacers All rights reserved